Hỗ trợ Tải App

SẢN PHẨM MAX 3D

1.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MAX 3D


Chỉ từ 10.000 đồng, người tham gia dự thưởng lựa chọn một bộ ba số (đối với cách chơi Max 3D) hoặc hai bộ ba số (đối với cách chơi Max 3D+), trong đó mỗi số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9 và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần

Xem hướng dẫn chơi MAX 3D  và  MAX 3D+


2.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG


1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi một bộ ba số (Max 3D)

  a. Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ ba số trúng giải, cụ thể như sau:

      - Bộ số giải đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

      - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

      - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

      - Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

  b. Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:


Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng(VNĐ)
Giải Đặc Biệt Trùng bất kỳ 1 trong 2 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự các số 1.000.000
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các số 350.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các số 210.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các số 100.000

  - Trường hợp người tham gia dự thưởng có bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng

  - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng


2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ ba số (MAX 3D+)

  a) Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một bộ ba số cơ bản để xác định giải thưởng:

  b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:


Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng(VNĐ)
Giải Đặc Biệt Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt 1.000.000.000
Giải Nhất Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất 40.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì 10.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba 5.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1.000.000
Giải năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 150.000
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40.000

  - Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

  - Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng

  - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.