QUÊN MẬT KHẨU


1 BƯỚC 1: Tại màn hình đăng nhập, chọn “Quên mật khẩu”.
2 BƯỚC 2: Nhập số Giấy tờ cá nhân, Ngày sinh để xác thực > Ấn “Tiếp tục”.
3 BƯỚC 3: Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của bạn qua tin nhắn SMS.
4 BƯỚC 4: Nhận mật khẩu mới được gửi đến qua thông báo Ứng dụng > Ấn “Đăng nhập”.
5 BƯỚC 5: Nhập mật khẩu mới & xác thực mật khẩu > Ấn “Đổi mật khẩu” > “Thay đổi mật khẩu thành công”.