THÊM TÀI KHOẢN THANH TOÁN

A. Thêm tài khoản ngân hàng VPBank1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > “Thông tin Tài khoản dự thưởng” > Chọn “Tài khoản thanh toán”.
2 BƯỚC 2: Ấn biểu tượng “+” để thêm tài khoản thanh toán.
3 BƯỚC 3: Trong danh sách Ngân hàng liên kết, ấn chọn “Ngân hàng VPBank”.
4 BƯỚC 4: Nhập thông tin tài khoản VPBank > Ấn “Tiếp tục” > “Thêm tài khoản thành công”.
5 BƯỚC 5: Hệ thống chuyển sang màn hình VPBank Online > Nhập Tên đăng nhập & Mật khẩu VPBank Online > Ấn “Đăng nhập”.
6 BƯỚC 6: Trên màn hình Ủy quyền thanh toán, đọc điều kiện & điều khoản liên kết tài khoản ngân hàng > Ấn “Tiếp tục”.
7 BƯỚC 7: Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại qua tin nhắn SMS > Ấn “Xác nhận” > Ủy quyền thanh toán thành công.


B. Thêm tài khoản Ví điện tử Moca1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > “Thông tin Tài khoản dự thưởng” > Chọn “Tài khoản thanh toán”.
2 BƯỚC 2: Ấn biểu tượng “+” để thêm tài khoản thanh toán.
3 BƯỚC 3: Trong danh sách Ví điện tử liên kết, ấn chọn “Ví điện tử Moca”.
4 BƯỚC 4: Kiểm tra thông tin Ví điện tử Moca > Ấn “Tiếp tục” > “Thêm tài khoản thanh toán thành công”.